Hur man blir en jägare

För att ta det från början: Hur blir man en jägare? Precis som det mesta annat man ger sig på i vuxen ålder, är det inte gratis att börja jaga. Det går att likna jaktlicensen med körkortet. Du måste öva innan du gör proven, både teoretiskt och praktiskt.547e9416-31d5-4b8e-9e13-35f18ec88b17 En skillnad är att det inte finns något handledarskap inom jakten, utan att skjuta lär du dig av en instruktör på en skjutbana. Teorin kan du dock läsa på egen hand. När du är redo består proven av tre praktiska och ett teoretiskt prov. Om du inte klarar någon av delarna, kan du göra om den tills du gör det, mot nya avgifter. Själva proven brukar inte kosta lika mycket som träningen med skjutinstruktören, som du genomgått innan. När du klarat av jägarexamen kan du få din jaktlicens. Därmed inte sagt att det bara är att ge sig ut och skjuta. Du måste ha medlemskap i ett jaktlag, samt betala en statlig avgift. Även måste du köpa din bössa, studsare, kläder, stövlar, vapenskåp och en jaktradio. De flesta av dessa uppradade saker är lagstadgade.

Så om man börjar att köpa allting som hör jakten till på egen hand, kommer du att behöva räkna med en startkostnad, på upp emot femtiotusen kronor, innan du kan ge dig ut i skogen med bössa och kaffetermos.

Vad som händer om du lyckas skjuta ett djur

Alla kostnader har räknats upp ovan varierar naturligtvis var i Sverige man befinner sig. Så även priset för exempelvis en skjuten älg. I Uppsala län är fällavgiften för en älg 700 kronor. Du som jägare har även ett ansvar för att allt går rätt till tills älgen kommer till slakteri. Jägarens största ansvar är att se till att djuret inte lider innan det fälls, samt att skottet inte förstör ätbara delar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *