Åsikter om jakt

Det finns många olika åsikter om jakt i Sverige. Många tycker inte att man borde jaga alls. Men då skulle det inte kunna finnas några vilda djur i Sverige i överhuvud taget. Om antalet djur i Sverige inte reglerades skulle de snabbt bli allt för många. Wild_Sweden_Wild_BoarVisst är det förståeligt att tycka att djur inte ska behöva dö i förtid, men världen är ju tyvärr inte så enkel. Idag sker det omkring fyrtiofemtusen viltolyckor i Sverige varje år. På nätet finns det tydlig statistik över viltolyckor. Ungefär var femtonde sekund passerar man ett vilt djur när man kör på landsvägar. Som dessutom befinner sig mindre än femtio meter från vägen. Om man då inte är handling- och bromsberedd och kör på en älg, är risken för allvarliga skador väldigt stor. Både för de i bilen och för det påkörda djuret, som får lida tills en jägare kommer för att avliva det. Om det inte dött vid krocken. Sorgligt nog vet inte alla svenskar om vilka regler som gäller om man kört på ett djur. Man har kanske bråttom, är själv oskadd och kör vidare utan att tillkalla polis eller jägare. Tyvärr händer det då och då att djur får lida länge innan det dör.

Så säkerheten på de svenska vägarna är en anledning till att vara för jakt. Om populationerna inte hålls nere, innebär det också att djuren får konkurrera mer om födan vintertid. Vilket då innebär att de som förlorar svälter ihjäl. Med tanke på det, kanske det inte känns lika hemskt längre att några av dem istället avlivas smärtfritt. Under kontrollerade former. Då kan man även ta vara på deras kött, i ett samhälle där en stor andel kött importeras från andra länder. Det kan även kännas etiskt bättre att äta köttet från ett djur som levt ett liv ute i det fria, istället för i fångenskap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *